Amethyst Marketing – For markedsføringsbyråer

Etter å ha snakket med flere markedsførere har vi innsett at det også er et behov for Google Ads eksperter i byråer. Det er krevende å sette seg godt nok inn i alle arbeidsoppgaver og mellom nettsider, Facebook, SEO, Google Ads, og mer er det ikke rart om man ikke klarer å oppdatere seg og føle mestring i alle aspektene. Vi har forstått at i flere tilfeller er man nødt til å nedprioritere noen av de mange arbeidsoppgavene. Vi ønsker å sørge for at Google Ads aldri skal bli nedprioritert ved å ta over ansvaret for enkelte eller samtlige kontoer man har i porteføljen. 

På den ene siden ønsker vi å bidra til en større kundetilfredshet, ved at man ser resultater over alle plattformer. På den andre siden ønsker vi å lette på ansvaret slik at deres ansatte kan sette seg ordentlig inn i andre arbeidsoppgaver og sørge for resultater i andre deler av samarbeidet. Dette vil kunne gi mindre frustrasjon og en større følelse av mestring med tanke på at man faktisk kan fokusere på det man er god på, så kan vi gjøre den delen vi er god på – nemlig Google Ads.

Hva kan Amethyst Marketing tilby ditt byrå?